SANTHOSH KUMAR SSLC,HMV DRIVER(BUS)
JAYAPRAKASHAN. P 8TH ,HMV DRIVER(VAN)
VILASINI P SSLC COOK
VINODINI P P SSLC AYAH
SUDHA T 8TH AYAH
REEJA T K 8TH AYAH
SHEEJA M 9TH AYAH
AJITHAKUMARI C 5TH AYAH
SUCHITHRA K 8TH AYAH
SUBINA K 9TH AYAH
JAMEELA K SSLC AYAH,SWEEPER
NALINI P SSLC AYAH,SWEEPER
SUSMITHA V M SSLC AYAH
RAIHANATHBEEVI.AP SSLC AYAH